Aktuality

18. 2. 2021
Publikace Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
16. 2. 2021
Brožura Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19
22. 1. 2021
Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik
21. 1. 2021
Publikace Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce
12. 1. 2021
Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů
6. 1. 2021
Národní koncepce environmentální bezpečnosti
5. 1. 2021
Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny
14. 12. 2020
Třetí ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná vítěze
14. 12. 2020
Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu
2. 12. 2020
Úvodní část projektu Bezpečnost práce ve sportu, řešený VÚBP, v. v. i., seznamuje s aktuálními výstupy BOZP ve fotbalu prostřednictvím podcastů