Aktuality

7. 12. 2023
Policy Brief VÚBP 4/2023 – Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce
6. 12. 2023
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
4. 12. 2023
Policy Brief VÚBP 3/2023 – Terénní měření koncentrace nanočástic na pracovištích
15. 11. 2023
Účast na XXXVI. mezinárodní vědecké konferenci Aktuálne otázky bezpečnosti práce
14. 11. 2023
Jmenování znalců do zkušební komise pro výkon znalecké činnosti
14. 11. 2023
Záznam workshopu Digitalizace v pracovním právu v kontextu novely zákoníku práce
13. 11. 2023
Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí
9. 11. 2023
Pozvánka na workshop Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda