BOZP Kraje

Webová aplikace BOZP Kraje využívá volně dostupných otevřených datových sad, které jsou zpracovány v lokálním datovém katalogu, a umožňuje jejich vizualizaci ve formě různých tematických dashboardů. Dashboardy zpracovávají statistická data, která se dotýkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to jednak na úrovni celé ČR, ale také na úrovni jednotlivých krajů ČR. Jedná se především o pracovní úrazovost, nemoci z povolání, inspekční činnost atd. Vizualizovaná data poskytují uživateli komplexní statistickou informaci pro dané geografické oblasti. Data mohou uživatelům sloužit jako podkladový materiál při tvorbě různých strategických dokumentů, které řeší problematiku BOZP v praxi. Aplikace BOZP Kraje využívá 2 softwarové platformy, jednak je to CKAN pro tvorbu lokálního katalogu otevřených dat, který tvoří datovou základu pro vizualizace dat, a dále Tableau, které je využíváno pro datové analýzy a tvorbu vizualizačních dashboardů.

Webová aplikace je výsledkem výzkumného úkolu V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě zájmu o spolupráci při sdílení vašich dat v otevřeném formátu, která mají souvislost s oblastí prevence pracovních a zdravotních rizik, nás neváhejte kontaktovat na adrese opendata@vubp.cz.

Provozovatel aplikace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.