Logo VÚBP, v. v. i.

Udělení souhlasu k použití loga VÚBP, v. v. i., je výhradním právem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. podle autorského zákona.

Logo VÚBP, v. v. i.,  je chráněno autorským zákonem a jakékoliv jeho zneužití je protiprávní.

Dodržte pravidla stanovená Grafickým manuálem značky a vizuálního stylu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Níže uvedená loga už obsahují průhlednou ochrannou zónu, kterou vyžaduje náš manuál.

1.2 – ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ LOGA VÚBP

1.3 – ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ LOGOTYPU VÚBP S TEXTOVÝM OZNAČENÍM

1.4 – ZÁKLADNÍ LOGO VÚBP V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ

1.5 – ZÁKLADNÍ LOGOTYP VÚBP S TEXTOVÝM OZNAČENÍM V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ

1.6 – ZÁKLADNÍ LOGO VÚBP V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ s bílým rámečkem

1.7 – ZÁKLADNÍ LOGOTYP VÚBP S TEXTOVÝM OZNAČENÍM V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ s bílým rámečkem

1.8 – ZÁKLADNÍ LOGO VÚBP ČERNOBILÉ, POZITIVNÍ PROVEDENÍ

1.9 – ZÁKLADNÍ LOGO VÚBP S TEXTOVÝM OZNAČENÍM, ČERNOBILÉ, POZITIVNÍ PROVEDENÍ

1.10 – ZÁKLADNÍ LOGO VÚBP, V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ

1.11 – ZÁKLADNÍ LOGOTYP VÚBP S TEXTOVÝM OZNAČENÍM V NEGATIVNÍM, BÍLÉM PROVEDENÍ