Přednášky, semináře a další akce

PDF icon Nabídka akcí VÚBP, v. v. i. v 1. pololetí roku 2023 – leták ke stažení

PDF icon Nabídka akcí VÚBP, v. v. i. v 2. pololetí roku 2022 – leták ke stažení

Veletrhy a doprovodné akce

Semináře

 

Datum Téma Cena
15. 12. 2022
9 – 14:30 hod.
Pracovní úrazy
PDF icon Podrobné informace – Pracovní úrazy 15.12.2022
On-line přihláška
2000 Kč
(2420 Kč včetně DPH)
6. 2. 2023
9 – 14:30 hod.
Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik
PDF icon Podrobné informace – Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik 6.2.2023
On-line přihláška
2200 Kč
(2662 Kč včetně DPH)
9. 3. 2023
9 – 14:30 hod.
Pracovní úrazy
PDF icon Podrobné informace – Pracovní úrazy 9.3.2023
On-line přihláška
2200 Kč
(2662 Kč včetně DPH)
18. 4. 2023
9 – 14:30 hod.
Začínáme s BOZP
PDF icon Podrobné informace – Začínáme s BOZP 18.4.2023
On-line přihláška
2200 Kč
(2662 Kč včetně DPH)
15. 5. 2023
9 – 14:30 hod.
Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik
PDF icon Podrobné informace – Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik 15.5.2023
On-line přihláška
2200 Kč
(2662 Kč včetně DPH)
12. 6. 2023
9 – 14:30 hod.
Pracovní úrazy
PDF icon Podrobné informace – Pracovní úrazy 12.6.2023
On-line přihláška
2200 Kč
(2662 Kč včetně DPH)

Akce mimo sídlo VÚBP, v. v. i.

Datum Téma Místo konání Cena
7. 6. 2022
9 – 13:30 hod.
odborný seminář ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ A DIGITALIZACE V BOZP
PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška
divadelní sál Klubu Lávka
Novotného lávka 201/1,
Praha 1 – Staré Město
po registraci ZDARMA
22. 6. 2022
9 – 14 hod.
on-line seminář PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ ČR Z HLEDISKA OCHRANY A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ
PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška
on-line po registraci ZDARMA
21. 9. 2022
9 – 14 hod.
on-line seminář ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ SI POSVÍTÍ NA MUSKULOSKELETÁLNÍ ZÁTĚŽ
PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška
on-line po registraci ZDARMA
22. 9. 2022
9 – 15:25 hod.
on-line seminář LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP
PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška
on-line po registraci ZDARMA
3. 11. 2022
9 – 15 hod.
on-line seminář ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ
PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška
on-line po registraci ZDARMA

Závazná přihláška - Přednášky, semináře a další akce

 

 


Závazná přihláška - Přednášky, semináře a další akce

Účastník semináře vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Účastník semináře má právo:

  • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese gdpr@vubp.cz.

Po odeslání přihlášky Vám přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení s přehledem vyplněných údajů.

Pole, která je nutné vyplnit, jsou označena *.


Výběr semináře


Údaje o účastníkovi kurzu

Na tuto adresu bude zasláno potvrzení s přehledem vyplněných údajů.

Údaje pro fakturaci

(vyplňte údaje podle obchodního rejstříku)

Pro zaslání faktury v elektronické formě si Vás dovolujeme požádat o zadání jedné kontaktní e-mailové adresy, kam odeslat fakturu, a k tomu vyplnění Souhlasu se zasíláním faktur v elektronické formě.


Korespondenční adresa

Stejná jako adresa fakturační *

Pokud je Vaše korespondenční adresa jiná než fakturační, vyplňte následující pole.