Výstupy výzkumu a vývoje

2023
BÁTRLOVÁ, Kateřina; LIPŠOVÁ, Vladimíra; MRÁZOVÁ, Karolina; PECLOVÁ, Jana: Analýza psychosociálního rizika na pracovištích úřadů práce ČR, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
CIDLINOVÁ, Anna: Aplikace IDRIS – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO: workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, W - Uspořádání (zorganizování) workshopu detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Agresivita zaměřená vůči majetku, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Agresivita zaměřená vůči někomu jinému, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Agresivita zaměřená vůči školenému, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; HÁSEK, Lukáš: Aplikace: Chování v prostoru: Základní pravidla orientace v objektu, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; HÁSEK, Lukáš: Aplikace: Intervence 1 – V ordinaci mám kam utéct, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; HÁSEK, Lukáš: Aplikace: Intervence 2 – V ordinaci nemám kam utéct, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Neobvyklé chování: Opakovaná výzva a skupina lidí, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Odložený předmět: Odložená zásilka, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
BÁRDY, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; HÁSEK, Lukáš; CIDLINOVÁ, Anna: Aplikace: Ustrojení při práci, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
CIDLINOVÁ, Anna; BUREŠ, Marek; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Zabezpečení: Deeskalace konfliktu a přivolání pomoci, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
BUREŠ, Marek; CIDLINOVÁ, Anna; LOCHMANNOVÁ, Alena; DUFEK, Patrik; BEDNÁŘ, Miroslav: Aplikace: Zabezpečení: Identifikace rizik, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
SENČÍK, Josef; VALA, Jiří: Automatizace pracovních úkolů: infografika, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
CIDLINOVÁ, Anna; KUBÁS, Jozef; BUGANOVÁ, Katarína; SVENTEKOVÁ, Eva; PETRLOVÁ, Katarína: Bezpečnosť a ochrana zdravia pro práci s ohl´adom na štatistickú klasifikáciu ekonomických činností, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
SENČÍK, Josef: BOZP a oběhové hospodářství: infografika, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; MRKVIČKA, Petr; KOTÍKOVÁ, Jaroslava: BOZP a transformující se společnost: podcast, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, A - Audiovizuální tvorba detail
CIDLINOVÁ, Anna; VALA, Jiří; HOLLÁ, Katarína; ĎADOVÁ, Alena; HUDÁKOVÁ, Mária; MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, Linda: Causes and circumstances of accidents at work in the European Union, Slovakia and Czech Republic, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; MRKVIČKA, Petr; KOTÍKOVÁ, Jaroslava: Cirkulární ekonomika a BOZP: podcast, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, A - Audiovizuální tvorba detail
ŠOLTÉS, Michal; PERTOLD, Filip: Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR: souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva detail
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 873 další