Výstupy výzkumu a vývoje

2019
Kolektiv autorů: Nové trendy v BOZP, kvalita pracovního života 2019: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané u příležitosti 65 let VÚBP a 50 let SÚIP: Praha, hotel Olšanka, 16. 10. 2019, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, B - Odborná kniha detail
Svobodová, Lenka,Mlezivová, Iveta: Technologická revoluce v praxi - I. část, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Klouda, Karel,Nechvátal, Marek,Roupcová, Petra,Bátrlová, Kateřina: Monitorování výskytu nanočástic v prostředí a prvotní závěry měření, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Nechvátal, Marek,Sedláčková, Pavlína,Senčík, Josef,Vala, Jiří: Odhad pracovních úrazů zaměstnanců pracující pro více zaměstnavatelů a pracovních úrazů zaměstnanců s jedním zaměstnáním v České republice, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Váchová, Marcela,Svobodová, Lenka: Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Škréta, Karel: Změny v požadavcích na osobní ochranné prostředky, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Nechvátal, Marek,Senčík, Josef,Sedláčková, Pavlína,Vala, Jiří,Kelnar, Luboš,Michálková, Jana,Syrný, Petr: Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Bátrlová, Kateřina,Nechvátal, Marek,Klouda, Karel,Roupcová, Petra,Kubátová, Hana: Monitorování výskytu nanočástic v pracovním prostředí se zaměřením na zemědělské činnosti, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Sedláčková, Pavlína,Senčík, Josef,Bláha, Jiří,Čtrnáctý, Libor: Zvyšování ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Mlezivová, Iveta,Mrkvička, Petr: Nové přístupy pro zlepšování informační základny o BOZP, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Mlezivová, Iveta,Svobodová, Lenka: Budou chytrá řešení i v oblasti BOZP?, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Nechvátal, Marek,Senčík, Josef,Vala, Jiří,Sedláčková, Pavlína,Bláha, Jiří,Čtrnáctý, Libor,Syrný, Petr: Analýza bezpečnosti návštěvníků areálu ústřední čistírny odpadních vod Praha – prezentace metodiky, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Měrková, Veronika,Ulmanová, Jřina: Využití otevřených dat pro prezentaci a vizualizaci informací z oblasti BOZP, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Senčík, Josef,Bláha, Jiří,Čtrnáctý, Libor,Syrný, Petr,Havlica, Martin,Mráz, Václav,Suda, Jan: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výkopech: přihlédnutí ke zkušenostem integrovaného záchranného systému, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Článek ve sborníku detail
Senčík, Josef,Bátrlová, Kateřina,Lipšová, Vladimíra,Kožená, Ludmila,Zónová, Jana: Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Klouda, Karel,Hölzel, Jaroslav,Matušincová, Kristína,Osvaldová Makovická, Linda: Sledovanie zmien mechanických vlastností u protichemického odevu pri pôsobení fyzikálne-chemických vplyvov, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Nechvátal, Marek,Senčík, Josef,Sedláčková, Pavlína,Bláha, Jiří: Occupational Health and Safety of Employees in the Czech Republic - Occupational Accident Statistics of Employees in the Czech Republic Based on Their Nationality, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Článek v odborném periodiku detail
Bátrlová, Kateřina,Klouda, Karel,Nechvátal, Marek,Roupcová, Petra,Bernatíková, Šárka: New Risks in OHS with Focus on Selected Nanotechnological Workplaces, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Článek ve sborníku detail
Klouda, Karel,Hölzel, Jaroslav,Matušincová, Kristína,Osvaldová Makovická, Linda: Sledovanie zmien mechanických vlastností u protichemického odevu pri pôsobení fyzikálne-chemických vplyvov, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Článek ve sborníku detail
Bátrlová, Kateřina,Klouda, Karel,Roupcová, Petra,Nechvátal, Marek: Výsledky měření nanočástic v zajímavých a rozdílných prostorech, Dodavatel: MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Článek ve sborníku detail
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 430 další