Index kvality pracovního života (SQWLi)

Indikátor subjektivní kvality pracovního života (Subjective quality of working life index – SQWLi)

Aplikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury ČR Proměny kvality pracovního života, který společně v letech 2014-2015 řešily Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projekt však navazoval na mnohaletou předchozí spolupráci, během níž byl mimo jiné vyvíjen standardizovaný nástroj pro dlouhodobé monitorování kvality pracovního života v České republice.

O aplikaci

Tato aplikace Vám poslouží ke zjištění informací o kvalitě pracovního života v České republice. Má dvě části.

V první se můžete dozvědět především to, zda lidé u nás považují svou práci za dobrou nebo špatnou a také které aspekty pracovního života jsou pro ně důležité více a které méně. To vše lze sledovat na souboru všech pracujících, ale také detailněji na menších podsouborech, které si zvolíte. Informace vycházejí z celostátního reprezentativního výzkumu českých pracujících, který proběhl v roce 2014.

Ve druhé části si můžete pomocí krátkého dotazníku zjistit kvalitu vlastního pracovního života a pak ji například také porovnat s jinými pracujícími v České republice nebo s lidmi v podobné pozici jako jste vy.

Obě části jsou založeny na datech získaných reprezentativním dotazníkovým průzkumem českých pracujících a za použití standardizovaného výzkumného nástroje: Indikátor subjektivní kvality pracovního života.

Aplikace – Kvalita pracovního života v České republice