Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu:

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp.cz, tel.: 221 015 891

Termíny:

Před zahájením kurzu bude podle aktuální situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

  • 13. 10. – 16. 12. 2022

    Příjem přihlášek ukončen z důvodu naplnění kapacity kurzu.

Cena:

16 000 Kč + 21 % DPH (19 360 Kč včetně DPH)

Místo konání:

Přihlášení účastníci budou informování, zda bude kurz probíhat prezenčně (na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1), nebo on-line.

Rozsah:

13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 16.00 hodin.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 13.10.2022
2. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 14.10.2022
3. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 25.10.2022
4. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 27.10.2022
5. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
4.11.2022
6. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 11.11.2022
7. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 22.11.2022
8. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 25.11.2022
9. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 29.11.2022
10. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 2.12.2022
11. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 13.12.2022
12. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
15.12.2022
13. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 15.12.2022
  Opakování 16.12.2022
  Zkouška odborné způsobilosti 21.12.2022