Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu:

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp.cz

Termíny:

  • 5. 4. – 14. 6. 2024
    Příjem přihlášek ukončen z důvodu naplnění kapacity kurzu.

Cena:

16 500 Kč + 21 % DPH (19 965 Kč včetně DPH)

Místo konání:

Prezenčně na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1, nebo on-line.

Rozsah:

13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 15.00 hodin.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 5.4.2024
2. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
12.4.2024
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 19.4.2024
4. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 26.4.2024
5. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 3.5.2024
6. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 10.5.2024
7. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 17.5.2024
8. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 24.5.2024
9. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 30.5.2024
10. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 31.5.2024
11. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 6.6.2024
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 7.6.2024
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
13.6.2024
  Opakování 14.6.2024
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
20.6.2024