Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

2. 3. – 29. 4. 2020

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice v Praze nebo ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Termíny:

  • 2. 3. – 29. 4. 2020

Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity.

Cena:
16 000 Kč
+ 21 % DPH (19 360 Kč včetně DPH)

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah:
13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 8.00 do 16.00 hodin.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Úvod do kurzu

Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61)

2.3.2020
2. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 12.3.2020
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 16, 17, 18, 19, 20, 38) 13.3.2020
4. Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 1, 2, 3, 5, 12, 13) 19.3.2020
5. Dokumentace požární ochrany (témata 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22) 20.3.2020
6. Zásobování požární vodou.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)

26.3.2020
7. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 27.3.2020
8. Právní předpisy v PO – vyhláška o požární prevenci (témata 24, 25, 26, 27, 41, 43) 8.4.2020
9. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 14.4.2020
10. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)

Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)

15.4.2020
11. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 16.4.2020
12. Zákon o PO (témata 14, 15).
Posuzování požárního nebezpečí (témata 8, 53, 57)Exkurze u HZS hl. m Prahy
17.4.2020
13. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování témat zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 24.4.2020
14. Opakování 29.4.2020
Zkouška odborné způsobilosti – HS 7, Praha 5 – Smíchov, Jinonická 1226 5.5.2020

Bližší informace podá

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp-praha.cz
tel.: 221 015 891

VÚBP, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1