Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

26. 5. – 23. 6. 2021

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice v Praze nebo ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Termíny:

Před zahájením kurzu bude podle aktuální situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

  • 26. 5. – 23. 6. 2021

Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity.

Cena:
16 000 Kč
+ 21 % DPH (19 360 Kč včetně DPH)

Místo konání:
Kurz proběhne on-line.

Rozsah:
13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 16.00 hodin.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Úvod do kurzu

Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 1, 2, 3, 5, 12, 13)

26.5.2021
2. Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 16, 17, 18, 19, 20, 38) 28.5.2021
3. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 31.5.2021
4. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 1.6.2021
5. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 3.6.2021
6. Právní předpisy v PO – vyhláška o požární prevenci (témata 24, 25, 26, 27, 41, 43) 4.6.2021
7. Zásobování požární vodou.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)

7.6.2021
8. Zákon o PO (témata 14, 15).

Posuzování požárního nebezpečí (témata 8, 53, 57)

8.6.2021
9. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 11.6.2021
10. Dokumentace požární ochrany (témata 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22) 15.6.2021
11. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 17.6.2021
12. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)

Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)

18.6.2021
13. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování témat zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 21.6.2021
Opakování 23.6.2021
Zkouška odborné způsobilosti cca září 2021
(termín bude doplněn)

Bližší informace podá

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp-praha.cz
tel.: 221 015 891

VÚBP, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1