Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu:

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp.cz

Termíny:

  • 6. 10. – 15. 12. 2023
    Příjem přihlášek ukončen z důvodu naplnění kapacity kurzu.
    Přihlášky do dalšího kurzu, který se bude konat 11. 1. – 1. 4. 2024, začneme přijímat od 15. 10. 2023.

Přednášky budou probíhat kombinovanou formou, takže se můžete zúčastnit osobně, nebo se připojit on-line.

Cena:

16 500 Kč + 21 % DPH (19 965 Kč včetně DPH)

Místo konání:

Prezenčně na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1, nebo on-line.

Rozsah:

13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 16.00 hodin.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 6.10.2023
2. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
20.10.2023
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 26.10.2023
4. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 27.10.2023
5. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 2.11.2023
6. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 3.11.2023
7. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 16.11.2023
8. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 30.11.2023
9. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 1.12.2023
10. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 7.12.2023
11. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 8.12.2023
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 12.12.2023
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
14.12.2023
  Opakování 15.12.2023
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
21.12.2023