Orgány VÚBP, v. v. i.

Ředitel VÚBP, v. v. i.

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

PDF icon profesní životopis
Předseda rady:
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA náměstek ředitele Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Místopředsedové rady:
 • PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA ředitel Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Ing. Petr Mráz zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti práce Ministerstvo práce a sociálních věcí
Členové rady:
 • Ing. Pavel Forint, Ph.D. vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti a zástupce ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil vedoucí inspektor Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
 • MUDr. Vladimíra Lipšová Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav
 • Ing. Karel Škréta zástupce vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Hana Hlavičková vedoucí Národního informačního, vzdělávacího a osvětového střediska Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Ing. Martina Pražáková vedoucí Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Tajemnice rady:
 • Klára Malme tajemnice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
PDF icon Jednací řád Rady VÚBP, v. v. i.

Předseda rady:

 • JUDr. Jiří Vaňásek náměstek sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí

Místopředseda rady:

 • Ing. Karel Tauchman ředitel odboru rozpočtu a účetnictví Ministerstvo práce a sociálních věcí

Členové rady:

 • JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D. ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Mgr. Petra Jurečková oddělení podpory výzkumu a vývoje Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ing. Květoslava Cimlerová Oddělení nemocenského a úrazového pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ing. Emil Florián externí člen
 • Kamila Myšková ekonomicko-správní oddělení Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Tajemnice rady:

 • Klára Malme tajemnice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
PDF icon Jednací řád Dozorčí rady VÚBP, v. v. i.

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
vedoucí odborného pracoviště pro výzkum a management rizik, VÚBP, v. v. i.

doc. Ing. Eva Sventeková, Ph.D.
děkanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
vedoucí centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ

Ing. Miloš Paleček, CSc.
nezávislý odborník

Status Vědecké rady VÚBP, v. v. i.