Orgány VÚBP, v. v. i.

Pověřen řízením VÚBP, v. v. i.

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

pověřen řízením VÚBP, v. v. i.

PDF icon profesní životopis