Encyklopedie BOZP

EBOZPEBOZP je online vícejazyčná encyklopedie sloužící jako nástroj k lepší orientaci v oboru BOZP a jeho terminologii, která dosud není sjednocena. Rozsáhlý obsah oboru BOZP je nově rozčleněn do 8 tematických skupin, tzv. portálů:

 

  • Lidé
  • Stroje, technická zařízení a nářadí
  • Materiály, látky, energie
  • Pracovní a životní prostředí
  • Management a řízení BOZP
  • Sociální aspekty, společnost
  • Hygiena práce
  • Mimořádné události a nežádoucí situace

V současnosti představuje Encyklopedie BOZP specifickou (národní) verzi webové platformy Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) s názvem OSHwiki pro všechny, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti.

Budeme rádi, když se do tvorby Encyklopedie BOZP zapojíte i vy! To můžete učinit jednak v diskusním prostoru EBOZP, nebo prostřednictvím e-mailové adresy wiki@vubp-praha.cz.

Provozovatel encyklopedie: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.