Informace

Průzkum u zaměstnanců VÚBP, v. v. i., v rámci projektu HR Award

Sběr dat byl realizován prostřednictvím nástroje PSQuaestio na serveru ACREA CR. Projekt byl  dostupný od 10. září do 24. září 2020 přes URL odkaz. Obsahoval tyto oblasti výzkumu:

Základní statistické údaje:

  • Socio-demografické otázky

Okruhy otázek v návaznost na oblasti řešení v rámci projektu HR Award

  • Nábor a výběr zaměstnanců
  • Pracovní podmínky
  • Etické a odborné aspekty
  • Školení a rozvoj

Otevřené otázky:

  • Proč byste doporučili VÚBP Praha jako potenciálního zaměstnavatele?
  • Proč byste nedoporučili VÚBP jako potenciálního zaměstnavatele?
  • Co by mohlo učinit VÚBP lepším místem k práci a k životu?

S výsledky byli zaměstnanci seznámeni osobně/e-mailem prostřednictvím souhrnné prezentace, která je k dispozici na firemním intranetu. Vedoucí všech oddělení byli PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D. DBA, ředitelem VÚBP v.v.i. pověřeni sestavit plán nápravných opatření pro oblasti výzkumu u oblastí.

Vrcholové vedení VÚBP v.v.i. se všemi kriticky hodnocenými oblastmi (u nichž byla projevena nespokojenost zaměstnanců +50% a více) bude dále zabývat v samostatných řešitelských skupinách.

Zjištění uvedeného průzkumu jsou zohledněna v Akčním plánu pro přípravu organizace VÚBP v.v.i. k certifikaci HR Award.

 

Pracovní setkání na VÚBP, v. v. i., v rámci projektu HR Award

Dne 10. 9. 2020 se ve VÚBP konalo pravidelné pracovní setkání výzkumných pracovníků VÚBP k probíhajícím přípravám projektu HR Award. Setkání se zúčastnila paní Zuzana Maršálková (Galatíková), zástupce národního centra EURAXESS v Praze, která se seznámila s projektovým týmem HR Award ve VÚBP, všem přítomným připomenula důležitost a přínosy HR Award certifikace pro vědecké pracovníky samotné i pro výzkumné pracoviště. Při neformální diskuzi odpovídala na dotazy k probíhajícímu procesu přípravy ve VÚBP.