Kurzy připravující na zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Pro zájemce o získání požadované odbornosti a o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik pořádáme přípravu na zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik v podobě následujících kurzů:

Typy kurzů:

Obsah kurzů je v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.).

Informace ke zkouškám z odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP