BOZPinfo

Oborový portál BOZPinfo.cz je národní informační zdroj věnovaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Jeho hlavním cílem je poskytování komplexních informací včetně informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu.

Portál nabízí:

  • aktuální informace z BOZP: přehledy nově vydaných právních předpisů, norem (ČR a EU) a časopiseckých článků, recenze na monografie, kalendář připravovaných akcí a další
  • články zaměřené na různá témata z oblasti BOZP nebo příbuzná témata
  • názory a rady odborníků
  • výměnu zkušeností
  • příklady správné praxe
  • odkazy na významné zdroje informací o BOZP (Digitální archiv BOZP, Encyklopedie BOZP atd.)
  • praktické informace k zajišťování BOZP pro malé a střední podniky a OSVČ
  • informace z oblasti výzkumu BOZP (řešené projekty vědy a výzkumu, výstupy vědy a výzkumu, odborné stati)

Provozovatel portálu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.