Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

Policy Briefs poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ISSN 2695-1606

2023

2022

2021

2020

2019

2018