Sbírka základních dokumentů VÚBP, v. v. i.

Zřizovací listina VÚBP, v. v. i.

 Zřizovací listina VÚBP, v. v. i.

Další související informace jsou k dispozici v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Rozhodnutí MŠMT o zápisu VÚBP, v. v. i., do seznamu výzkumných organizací

 Rozhodnutí MŠMT o zápisu do seznamu výzkumných organizací

Další související informace jsou k dispozici v seznamu výzkumných organizací.

Strategie vlády v boji proti korupci – interní protikorupční program

 Příkaz ředitele + Rámcový interní protikorupční program

Sazebník úhrad Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Sazebník úhrad Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.