Informační a osvětové materiály k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

PDF icon Digitální systémy pro monitorování BOZP na pracovišti (infografika)

PDF icon Monitorovací systémy k řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence (infografika)

PDF icon Práce prostřednictvím platforem (infografika)

PDF icon Automatizace pracovních úkolů (infografika)

PDF icon Práce mimo pracoviště a hybridní práce (infografika)

PDF icon Digitální dovednosti

PDF icon Jak být v bezpečí - 10 výzev digitalizace pro bezpečnost práce

PDF icon Jak vést účinné školení BOZP z pohledu marketingu a psychologie (komunikační manuál)

PDF icon Vzdělávání dětí v oblasti resilience na lokální úrovni (plakát)

PDF icon Připravenost dětí v případě mimořádných událostí na lokální úrovni (dotazník)

PDF icon Vliv změn klimatu na bezpečnost průmyslu (infografika)

PDF icon Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců (infografika)

PDF icon Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (leták)

PDF icon Cviky a rady pro přetížené horní končetiny (plakát)

PDF icon BOZPinfo.cz - komplexní informační servis z oblasti BOZP (průvodce internetovým portálem)

PDF icon Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova (plakát)

PDF icon Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem (plakát)

PDF icon Chraň se před riziky tepelného stresu (plakát)

PDF icon Co říká barva moči o tvém zdraví? (plakát)

PDF icon VÚBP (leták)

PDF icon Znalostní systém BOZP - ZSBOZP (leták)

PDF icon Encyklopedie BOZP - EBOZP (leták)

PDF icon Napo pro učitele (leták)

PDF icon Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnavatele

PDF icon Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnance