Práce občanů EU v České republice

Webová stránka je určena občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Je dostupná v češtině, angličtině, rumunštině, bulharštině a polštině.

Jaké informace tu uživatel může nalézt?

 • Informace o pobytu cizinců ze třetích zemí / občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR;
 • podmínky výkonu legální pracovní činnosti v ČR;
 • základní informace o pracovněprávních vztazích v ČR;
 • výhody legální práce v ČR;
 • vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR;
 • rizika spojená s nelegální prací v ČR včetně důsledků;
 • práva cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
 • základní informace o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stránka nabízí užitečné a praktické odpovědi na otázky týkající se například:

 • Příjezd do ČR a podmínky výkonu práce
 • Jak poznat, jestli konám práci v souladu se zákonem?
 • Na co mám nárok jako zaměstnanec vykonávající nelegální práci?
 • Na co mám nárok jako zaměstnanec?
 • Rizika nelegálního zaměstnávání
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), zdravotní péče a cizinci
 • Kde mohu hledat práci?
 • Přehled použité legislativní úpravy

Webová stránka Práce občanů EU v České republice se nachází na https://eu-citizens.cz/cs/.

Webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 jako součást projektu č. 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

Provozovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.