JOSRA

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA).

Je prvním recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.

Slouží jako nástroj pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí. Časopis je koncipován tak, aby umožnil snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti. To urychluje přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ISSN 1803-3687