VizuS

VizuS je webová aplikace, jejímž cílem je vizualizace sémantických vazeb mezi odbornými hesly v Encyklopedii BOZP. Tento vizualizační nástroj umožňuje uživateli pomocí grafických metod pochopit terminologické a sémantické vazby a souvislosti mezi jednotlivými oblastmi BOZP a získání celkového přehledu o této problematice.

Webová aplikace je výsledkem řešení výzkumného projektu na rozvoj výzkumné organizace TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP, který byl řešen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v období 5/2018 až 2/2020 s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu BETA2.

Dalším výstupem projektu je i metodika, která poskytuje doporučení, jak postupovat při zpracování encyklopedických hesel EBOZP, a jak spravovat a aktualizovat webovou aplikaci.

Provozovatel aplikace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.