Výpůjční služby

Veškeré dokumenty jsou půjčovány výhradně prezenčně, tj. do studovny. Prezenční služby poskytuje knihovna v provozních hodinách pro veřejnost nebo po dohodě.

Provozní doba knihovny

Návštěva knihovny je možná po dohodě na tel. 221 015 836 nebo emailem knihovna@vubp.cz či ulmanova@vubp.cz.

Rezervace dokumentů do studovny

V rámci prezenčních výpůjčních služeb je možno provést rezervaci žádaného dokumentu a současně rezervaci místa ve studovně.

Kontakt:

Podmínky a pravidla využívání studovny sdělujeme zájemcům o prezenční služby individuálně.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je zajišťována pro všechny knihovny a informační střediska v ČR. O poskytnutí výpůjčky z fondu knihovny VÚBP, v. v. i., je možno požádat:

  • tiskopisem “Žádanka MVS“ zaslaným na adresu VÚBP, v. v. i.
  • nebo v digitalizované podobě na e-mail: knihovna@vubp.cz.

Mimopražským knihovnám je výpůjčka zasílána poštou, pražské knihovny přebírají výpůjčku osobně (na čtenářský průkaz knihovny) a jsou e-mailem nebo telefonicky informováni o rezervaci. Výzkumné zprávy a cenné materiály jsou možné k nahlédnutí pouze prezenčně.

Sigla knihovny: ABC 034