Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095920 Safety training for practical life 3/2023 - 7/2024  Evropská komise, Erasmus+
01-S4-2023-VUBP Nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do kvality zajišťovaných pracovních podmínek zaměstnanců s přesahem do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví 1/2023 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Kateřina Veselá
04-S4-2023-VUBP Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců - fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
04-S4-2022-VUBP Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
07-S4-2022-VUBP Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VB01000066 Multimodální biometrické zařízení pro ověření identity osob na základě otisků prstů a obličeje při překračování státních hranic (BEFFIC) 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo vnitra České republiky Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.
09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Michal Šoltes, Ph.D., M.A.
10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP 6/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese 1/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
N6 Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu 1/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 16 z celkového počtu: 16 další