Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
08-S4-2021-VUBP Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK 6/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
11-S4-2021-VUBP Efektivní a flexibilní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP prostřednictvím nejmodernějších technologií 6/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR 5/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Michal Šoltes, Ph.D., M.A.
07-S4-2021-VUBP Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19 4/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS) 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
01-S4-2021-VUBP Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et. Mgr. Josef Senčík
03-S4-2021-VUBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců 1/2021 - 6/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese 1/2021 - 6/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM) 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 4/2020 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
01-2020-VÚBP Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 9/2019 - 8/2022  Ministerstvo vnitra České republiky Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 1/2019 - 12/2021  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
V11-S4 Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 27 z celkového počtu: 27 další