Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Michal Šoltes, Ph.D., M.A.
10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
08-S4-2021-VUBP Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK 6/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP 6/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
07-S4-2021-VUBP Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19 4/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS) 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
01-S4-2021-VUBP Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
03-S4-2021-VUBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců 1/2021 - 6/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese 1/2021 - 6/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 4/2020 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 9/2019 - 8/2022  Ministerstvo vnitra České republiky Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 14 z celkového počtu: 14 další