Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
VB01000066 Multimodální biometrické zařízení pro ověření identity osob na základě otisků prstů a obličeje při překračování státních hranic (BEFFIC) 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo vnitra České republiky Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.
07-S4-2022-VUBP Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Josef Havelka
06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
05-S4-2022-VUBP Kvalita pracovního života 2022 1/2022 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
04-S4-2022-VUBP Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců - fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
03-S4-2022-VUBP Národní politika BOZP 1/2022 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Michal Šoltes, Ph.D., M.A.
10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
08-S4-2021-VUBP Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK 6/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP 6/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
07-S4-2021-VUBP Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19 4/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
N6 Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese 1/2021 - 6/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS) 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 4/2020 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 20 další