Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
01-S4-2024-VUBP Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky 1/2024 - 12/2026  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
02-S4-2024-VUBP Možnosti řízení rizik na úseku BOZP v oblasti silniční nákladní dopravy u řidičů jako reakce na sociodemografické změny 1/2024 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
03-S4-2024-VUBP Prevence rizik a školení BOZP prostřednictvím virtuální reality 1/2024 - 12/2026  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
04-S4-2024-VUBP Postavení OSVČ na trhu práce 1/2024 - 6/2026  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Filip Pertold, Ph.D.
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095920 Safety training for practical life 3/2023 - 7/2024  Evropská komise, Erasmus+
01-S4-2023-VUBP Nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do kvality zajišťovaných pracovních podmínek zaměstnanců s přesahem do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví 1/2023 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Kateřina Jurčová
04-S4-2023-VUBP Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda 1/2023 - 12/2025  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
04-S4-2022-VUBP Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech 1/2022 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
N6 Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu 1/2021 - 12/2024  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 13 z celkového počtu: 13 další