Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Cílová skupina:
Kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí, kteří si pod odborným vedením přehledně zopakují všechny okruhy témat, které stanovuje pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny:

 • 24. 9. 2020 Tento kurz je plně obsazen.

  • Navazující zkouška 25. 9. 2020 – obsazena
 • 19. 10. 2020 Tento kurz je plně obsazen.

  • Navazující zkouška 20. 10. 2020 – obsazena
 • 18. 11. 2020
  On-line přihláška

  • Navazující zkouška 19. 11. 2020 nebo 20. 11. 2020
 • 7. 12. 2020
  On-line přihláška

  • Navazující zkouška 8. 12. 2020

Další termíny budou vyhlášeny v prosinci 2020.

Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na zkoušku, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Cena:
2 000 Kč + 21 % DPH (2 420 Kč včetně DPH)
Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah:
Jednodenní kurz.
Přednášky se konají vždy od 9:00 – 14:30 hod.

Obsah:

 • příprava na písemnou část zkoušky z odborné způsobilosti
 • příprava na ústní část zkoušky z odborné způsobilosti

Doplňující informace:
Ke zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí uchazeč přihlásit a úspěšně ji složit.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo Periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.

Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová
tel.: 221 015 891
e-mail: stanglerova@vubp-praha.cz