Podcasty a videa

Podcasty

30. 1. 2023
Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb
4. 2. 2022
Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP

Videa

12. 4. 2023
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu