Podcasty VÚBP, v.v.i.

22. 1. 2021
Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik
12. 1. 2021
Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů
14. 12. 2020
Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu
2. 12. 2020
Úvodní část projektu Bezpečnost práce ve sportu, řešený VÚBP, v. v. i., seznamuje s aktuálními výstupy BOZP ve fotbalu prostřednictvím podcastů