Podcasty a videa

Podcasty

30. 1. 2023
Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb
4. 2. 2022
Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP
13. 1. 2022
Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2)

Videa

20. 1. 2022
Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance