BOZPinfo.cz - 20 let

20 let s oborovým portálem BOZPinfo.cz

V roce 2002 Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí spustil portál věnovaný problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem portálu BOZPinfo.cz je poskytování komplexních informací včetně informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu.

Portál je zaměřený na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Vedle transferu závazných i doporučených pokynů, odborných názorů, příkladů správné praxe, národních i evropských trendů a zkušeností umožňuje využívání specifických nástrojů a služeb.

Oborový portál nabízí:

  • aktuální informace k nově vydaným právním předpisům a norám ČR a EU;
  • odborné články zaměřené na BOZP a související obory;
  • názory a rady odborníků;
  • výměnu zkušeností;
  • příklady správné praxe;
  • kalendář připravovaných akcí;
  • odkazy na významné zdroje informací o BOZP;
  • praktické informace k zajišťování BOZP pro malé a střední podniky a OSVČ;
  • informace z oblasti výzkumu BOZP (přehled řešených projektů, výsledky výzkumu).

Bannery informační zdroje VÚBP

Informační a znalostní aplikace, které tvoří zdrojovou základnu BOZP

 

PDF icon BOZPinfo.cz – komplexní informační servis z oblasti BOZP (průvodce internetovým portálem)

Vývoj designu webové stránky BOZPinfo.cz

Národní portál věnovaný problematice BOZP prošel během 20 let značnou proměnou. Snažíme se poskytovat komplexní informační servis z oblasti BOZP, přispět ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti o dané problematice a také držet krok s vývojem nových informačních a komunikačních technologií.

V rámci projektu Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů (2023-2025) chystáme inovaci stávajícího portálu a to jak po obsahové, tak i designové stránce. Stěžejním cílem je vytvořeni komplexního informačního portálu, který bude pokrývat širokou oblast BOZP a s nim souvisejících odvětví, vylepšení vyhledávacích funkcí a přehlednější seskupení obsahových témat.