Život a práce žen v ČR

Rovnost pohlaví a férové příležitosti pro všechny jsou základními hodnotami, které mají významný dopad na ekonomiku, sociální rozvoj a celkovou kvalitu života. Studium životních a pracovních podmínek žen nám umožňuje lépe pochopit a řešit problémy, kterým čelí, jako jsou diskriminace, nerovnost mezd, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností a další výzvy.

V roce 2018 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce zahájen dvouletý dílčí projekt Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR v rámci projektu TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření v programu BETA2 Technologické agentury ČR. Cílem dílčího projektu bylo postihnout skutečné pozitivní a negativní vlivy a podmínky zaměstnaných žen v ČR. Realizovat kvalitativní a kvantitativní reprezentativní šetření a prozkoumat detailně otázku pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP žen, zejména ve zdravotnictví, sociálních službách, školství, policie, v pohostinství a ubytování, obchodu, které působí na českém trhu práce.

Webová stránka https://zivotapracezen.vubp.cz/

Webová stránka ŽIVOT A PRÁCE ŽEN V ČR je jedním z výstupů projektu TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v období 6/2018 až 5/2020, v rámci programu BETA2 podporovaného Technologickou agenturou ČR.

Provozovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.