Veletrhy a doprovodné akce

Připravovaná veletržní setkání a doprovodné akce v roce 2022

Na rok 2022 je naplánována propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výstavním stánku, a to na Veletrhu vědy, který se zaměřuje na vzdělávání a vědu a jehož cílovou skupinou jsou především učitelé a studenti, a na výstavě Země živitelka, která se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory.

Cílem účasti na výstavách je příležitost nejen zviditelnit otázku BOZP, ale upozornit i na úlohu inspekce práce a výsledky výzkumu v této oblasti a nabídnout pomoc podnikatelům i podnikům při plnění zákonem stanovených požadavků BOZP.

Za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů budou veletržní setkání a doprovodné akce probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Zástupci odborných státních i nestátních institucí budou připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veříme, že se v roce 2022 pandemická situace zlepší a těšíme se na setkání s vámi ve výstavním stánku.

Název Termín Místo konání
Veletrh vědy
Největší vědecký veletrh v ČR
Výstavní stánek + Info Point (NAPO pro učitele)
2. – 4. 6. 2022 PVA EXPO PRAHA
Země živitelka
Mezinárodní agrosalon
Výstavní stánek + Info Point (MSD)
25. – 30. 8. 2022 VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE


Bližší informace:

BOZPinfo – Kalendář akcí

hlavickova@vubp.cz

tel.: 221 015 892