Veletrhy a doprovodné akce

Připravovaná veletržní setkání v roce 2024

Na rok 2023 je naplánována propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výstavním stánku, a to na Veletrhu vědy, který se zaměřuje na vzdělávání a vědu a jehož cílovou skupinou jsou především učitelé a studenti, a na výstavě Země živitelka, která se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory.

Cílem účasti na výstavách je příležitost nejen zviditelnit otázku BOZP, ale upozornit i na úlohu inspekce práce a výsledky výzkumu v této oblasti a nabídnout pomoc podnikatelům i podnikům při plnění zákonem stanovených požadavků BOZP.

Za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcíStátního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů budou veletržní setkání probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku. Zástupci odborných státních i nestátních institucí budou připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těšíme se na setkání s vámi ve výstavním stánku.

Název Termín Místo konání
Veletrh vědy
Největší vědecký veletrh v ČR
Výstavní stánek
30. 5.–1. 6. 2024 PVA EXPO PRAHA
Země živitelka
Mezinárodní agrosalon
Výstavní stánek
22.–27. 8. 2024 VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE


Bližší informace:

BOZPinfo – Kalendář akcí

hlavickova@vubp.cz

tel.: 221 015 892