Veletrhy a doprovodné akce

Připravovaná veletržní setkání a doprovodné akce v roce 2021

Na rok 2021 je naplánována propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výstavním stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu, s hlavním tématem Průmysl 4.0 a Digitální továrna 2.0, který se zaměřuje na prezentaci nejnovějších služeb a produktů v oblasti digitalizace podniků.

Cílem účasti na výstavách je příležitost nejen zviditelnit otázku BOZP, ale upozornit i na úlohu inspekce práce a výsledky výzkumu v této oblasti a nabídnout pomoc podnikatelům i podnikům při plnění zákonem stanovených požadavků BOZP.

Za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů budou veletržní setkání a doprovodné akce probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Zástupci odborných státních i nestátních institucí budou připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veříme, že se v roce 2021 pandemická situace zlepší a těšíme se na setkání s vámi ve výstavním stánku.

Název Termín Místo konání
MSV
Mezinárodní strojírenský veletrh
Výstavní stánek
8. – 12. 11. 2021 Výstaviště Brno


Bližší informace:

BOZPinfo – Kalendář akcí

hlavickova@vubp-praha.cz

tel.: 221 015 892