Veletrhy a doprovodné akce

Připravovaná veletržní setkání a doprovodné akce v roce 2020

Dovolujeme si Vás pozvat do společného výstavního stánku, ve kterém budou zástupci odborných státních i nestátních institucí připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nabídky odborných publikací, výukových programů, vzdělávacích aktivit a videoprogramů.
Za účasti zástupců z Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů budou veletržní setkání a doprovodné akce probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP.

Název Termín Místo konání
FOR ARCH
společná expozice MPSV, EU-OSHA, SÚIP a VÚBP
Stánek BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI najdete v Hale č. 1.
22. – 26. 9. 2020 PVA EXPO PRAHA v Letňanech


Bližší informace:

BOZPinfo – Kalendář akcí

hlavickova@vubp-praha.cz

tel.: 221 015 892