Aktualizace nástroje OiRA obecné zhodnocení

Aktualizace nástroje OiRA OBECNÉ ZHODNOCENÍ

V návaznosti na změny právních předpisů proběhla aktualizace nástroje Obecné zhodnocení.

Nástroj OBECNÉ ZHODNOCENÍ pomůže k lepší orientaci v problematice BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky.

Jde o základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít i pro další podnikající subjekty.

Plakát ke stažení zde.

Testovací prostředí bez registrace.

Mediální kampaň OiRA