Aktualizovaný leták Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova

Aktualizace letáku s přehledem základních doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova.