Analýzy a prognózy

Provádí operační výzkum zahrnující:

  • monitorování stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aspektů zaměstnanosti
  • analýzy příčin pracovní úrazovosti, neschopnosti a nehodovosti, nezaměstnanosti
  • prognózování vývoje vybraných ukazatelů úrovně BOZP a zaměstnanosti v závislosti na ekonomicko-sociálních změnách,
  • tvorbu nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích,
  • zajišťuje znaleckou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poskytuje poradenství, informační a konzultační činnost v rámci daných témat.

Kontakt:

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
tel.: 221 015 844
e-mail: michalik@vubp.cz