Bezpečně do prvního zaměstnání

Kampaň pilotně připravená pro učňovské obory zedník, zednické práce, stavební práce nebo montér suchých staveb v období od září do prosince školního roku 2020/2021 bezplatně nabídne přihlášeným školám seminář k této problematice, a jejich žákům soutěž o zajímavé a hodnotné ceny.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude interpretována s ohledem na uplatnění absolventů daných učňovských oborů, tzn. z pohledu zaměstnance, zaměstnavatele nebo OSVČ. Akcentována jsou témata: rizika práce a pracovního prostředí, předpisová základna, povinnosti při zajištění BOZP při práci a činnostech v prostředí staveb a stavenišť aj. Semináře povedou zábavnou a netradiční formou zkušení lektoři.

O účast v kampani může škola požádat prostřednictvím e-mailové schránky projektosveta@vubp.cz. Přihlašování do aktuálního ročníku kampaně je možné do 30. září 2020.

Kampaň i její pilotní ročník se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., Českomoravskou konfederací odborových svazů a Českou školní inspekcí.