Bezpečnost s úsměvem - Napo

Bezpečnost s úsměvem

Ve společném Info Pointu Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Státního úřadu inspekce práceEvropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na agrosalonu Země živitelka (25.−30. 8. 2022) byly prezentovány Napovy filmy. První film s Napem vznikl v roce 1998 v koprodukci evropských organizací a zatím poslední s názvem Napo v… roboti při práci byl vydán v letošním roce. Filmy mají za cíl zábavnou formou přiblížit oblast bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) a upozornit na rizika na pracovišti nejenom dospělým, ale hlavně dětem, aby se od raného věku nenásilnou formou naučily správným návykům.

S využitím populární postavičky vznikl projekt Napo pro učitele, kde EU-OSHA ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila sérii výukových materiálů pro učitele o otázkách BOZP. Materiály jsou zaměřené na seznámení žáků základních škol dvou věkových kategorií 7–9 a 9–11 let s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví, nejen při práci, zábavným a tvůrčím způsobem.

EU-OSHA o filmech s Napem napsala:

  • Nejlepším způsobem používání Napa, je myslet jako Napo.
  • Jednotlivé díly filmů o Napovi jsou vyrobeny pomocí počítačové grafiky. Vystupují v nich postavy ze světa práce, které se setkávají s problémy v oblasti BOZP.
  • Hlavní postava Napo a jeho partneři ve svém vyjadřování nepoužívají slova. Jejich příběhy mají vzdělávací hodnotu. Evokují otázky a podněcují debatu o specifických aspektech bezpečnosti při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo k nim směřují.
  • Epizody o Napovi si zajišťují svou identitu kombinací vzdělávání, kulturní nezaujatosti a animovaného stylu. Napo je sympatická, ale lehkomyslná postava. Díky Napovu univerzálnímu jazyku jsou filmy vhodné pro každého. Každá scéna je nezávislá na ostatních a lze ji použít jako jeden film nebo jednotlivě.
  • Protože Napo je animovaná postava, může zkoumat oblasti, které by nebyly přístupné hraným nebo dokumentárním filmům. Je nezničitelný a věčný, ne jako pracovníci, které se snažíme chránit.

Napo v Infopointu na agrosalonu Země živitelka

Konsorcium Napo má v současnosti osm členů – AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), EU-OSHA (Bilbao, Španělsko), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a TNO (Nizozemsko).