Česko–turecký online workshop ke snižování rizik katastrof

Snižování rizik katastrof a budování resilience se dostávají do popředí zájmu celé společnosti a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se k těmto aktivitám připojuje na domácí i mezinárodní úrovni. Jednou z iniciativ byl online workshop zaměřený na roli místních samospráv v bezpečnosti, realizovaný dne 28. dubna 2021 velvyslanectvím České republiky v Ankaře ve spolupráci s  VÚBP, v. v. i., Generálním ředitelstvím HZS ČR, tureckými odborníky v oboru bezpečnosti a Tureckou unií municipalit (TBB).

Akci úvodním slovem zahájili velvyslanec České republiky v Turecku Pavel Vacek, viceprezident tureckého Úřadu pro zvládání mimořádných situací a katastrof (AFAD) Hamza Tasdelen a  prezidentka a zároveň primátorka TBB Fatma Sahin.

VÚBP, v. v. i., reprezentoval prof. Pavel Danihelka s příspěvkem „Disaster Risk Reduction in the Czech Republic“, za Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vystoupili plk. Jiří  Musílek a kpt. Martin Tilcer, místní akční skupinu Český sever reprezentoval Ing. Mgr. Marek Hartych. Na akci se zaregistrovalo více než 700 posluchačů, převážně zástupců tureckých municipalit. Akce byla prezentována i na webové stránce českého velvyslanectví v AnkařeGŘ HZS ČR.

Tisková zpráva