Chemická havárie na řece Bečva v pořadu ČT2 Nedej se plus

V roce 2020 se udála jedna z nejhorších ekologických havárií na vodách v České republice, a to únik kyanidů do řeky Bečvy, následovaný úhynem asi 40 tun ryb a rozvratem ekosystému v řece. To vyvolalo rozsáhlou diskuzi, při níž byl jedním z okruhů debaty  postup úřadů po této havárii. Jedním z možných je Metodika postupu při havarijních stavech na tocích, certifikovaná již v roce 2014. Tento nástroj nebyl při havárii na Bečvě využitý. Tomuto problému se věnoval i pořad investigativní žurnalistiky ČT2 Nedej se plus, díl Úředníci proti řekám, vysílaný 6. 6. 2021. V pořadu vystoupil spolu s dalšími odborníky i prof. Pavel Danihelka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., spoluautor metodiky. Tento pořad přispěl k tomu, že metodika bude patrně aktualizovaná a realizovaná přinejmenším v testovacím režimu.

Tisková zpráva