Cvik #2 pro zvýšení fyzické kondice strážníků obecních a městských policií

Představujeme vám druhý plakát ze série Sestavy cviků pro zvýšení fyzické kondice strážníků obecních a městských policií. Sestava těchto cviků vychází z metody spirální stabilizace, která zahrnuje celou řadu cviků a manuálních technik, zaměřených na regeneraci pohybového aparátu, zejména páteře.

Autor metody je MUDr. Richard Smíšek, jenž přišel s revolučním náhledem, jak se jednotlivé svaly zapojují v průběhu pohybu, jakým způsobem se řetězí, a vymezil zcela konkrétní podmínky, za kterých se to či ono děje. Tyto poznatky nejdříve aplikoval jako bývalý sportovec na sobě a poté na ostatních sportovcích, ve snaze dosáhnout optimálního provedení pohybu, a tím nejenom zvýšit výkon, ale i minimalizovat riziko  poškození tkáně, a tak prodloužit sportovní kariéru. Po nějaké době začal tuto metodu aplikovat na své pacienty a pozoroval, že metoda SPS pozitivně ovlivňuje jak jejich fyzický, tak i psychický stav a že dokáže  vzniklé problémy zcela vyřešit, nebo alespoň některé degenerativní procesy kompenzovat, případně i zastavit.

Plakáty ke stažení zde.

Publikace ke stažení zde.