Cviky a rady pro přetížené horní končetiny

Stáhněte si náš informační leták s doporučenými cviky pro uvolnění horních končetin. V níže uvedené tabulce najdete výčet činností, které jsou příznivé pro náš organismus a též nevhodné činnosti, kterých bychom se měli vyvarovat.

VHODNÉ NEVHODNÉ
+ vhodný úchop, správná velikost nářadí (podle velikosti ruky)
+ optimální dosahové vzdálenosti
+ správná poloha kloubu v neutrální poloze
+ břemena nosit oboustranně
+ izometricky posilovat svaly horních končetin a svalový korzet včetně stabilizátorů lopatek
+ v mikropauzách relaxovat horní končetiny (např. opřením o předloktí či opěrky židle)
+ při akutních obtížích klid, imobilizace (epikondylární bandáž, kineziotaping apod.)
– činnosti s dlouhodobě zvednutými horními končetinami
– nadměrná námaha
– švihové pohyby
– chlad
– jednostranné nošení břemen, zvláště na rameni
– trvalé opírání o loket
– nevhodné nářadí (velikost, délka, ostré hrany)

 

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění, v. v. i., v letech 2019–2021.