Publikace Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity

Představujeme vám další novou publikaci – Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity.

Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejen tuto publikaci najdete v rubrice Ke stažení.