Bezpečně do prvního zaměstnání - stavebnictví

Další ročník kampaně pro vzdělávací oblast stavebnictví

Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání má za cíl zvýšit informovanost a připravenost středoškolské mládeže o BOZP, která bude poprvé vstupovat na trh práce. Za spuštěním kampaně zahájené v r. 2021 totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů škol v prvních letech jejich pracovního života a s ní i snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů o rizicích práce, na kterou se připravují, a o ochraně před nimi.

Stejně jako v předchozím ročníku se kampaň ve školním roce 2023/2024 zaměří na žáky vybraných stavebních učňovských oborů. Poskytne pomoc při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti v kontextu odpovídající přípravy mládeže na vstup do prvního zaměstnání. Školy vyučující obory zedník, zednické práce, stavební práce a montér suchých staveb a dále obory tesař, tesařské práce, instalatér, malíř, truhlář a elektrikář mohou oznámit organizátorovi svůj zájem o účast v kampani prostřednictvím e-mailové schránky projektosveta@vubp.cz do 30. září 2023.

Osvětová kampaň zahrnuje

  • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP ve stavebnictví

Výuka je určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů a je poskytována bezplatně. Takto organizovaná výuka se uskuteční ve školách, které ve stanoveném termínu projeví zájem a vstoupí tak do kampaně. Ve školním roce 2023/2024 budou semináře probíhat po dohodě s jednotlivými lektory v období od října do poloviny prosince 2023.

  • Soutěž jednotlivců ve znalostech o BOZP

Žáci zapojených škol mohou v soutěži navázané na semináře předvést svým vyučujícím i organizátorům nabyté znalosti. Soutěž probíhá dvoukolově. První kolo proběhne přímo ve školách, které přijaly pozvání do aktuálního ročníku kampaně. Bude mít formu jednoduchého testu. Druhé kolo se uskuteční v Praze na začátku roku 2024. Do druhého, celorepublikového kola postoupí deset soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole. Soutěžící absolvují písemný test a ústní praktickou zkoušku. Nejlepší soutěžící obdrží hodnotné ceny.