Dialog ke SVĚTELNÉ bezpečnosti

Ve dne 31. března 2022 proběhla schůzka s badatelem, ochráncem přírody a vynálezcem prokognitivního osvětlení Spectrasol a biodynamické žárovky Vitae, Hynkem Medřickým a jeho kolegou Radimem Václavíčkem. Za VÚBP se schůzky účastnili zástupci Regionální kanceláře Ostrava, Pavel Danihelka a Martin Plachý. V rámci setkání zástupců obou organizací se probírala problematika světla a jeho spektrálního složení v bezpečnostním kontextu. Mimo jiné se nastínily možnosti budoucí spolupráce mezi týmem ostravské kanceláře VÚBP a týmem Hynka Medřického. V rámci první spolupráce by měla na přelomu dubna a května 2022 proběhnout v Ostravě přednáška na téma Vliv světla na kognitivní funkce člověka.

https://www.instagram.com/hynekmedricky/