Záznam workshopu Digitalizace v pracovním právu v kontextu novely zákoníku práce

Záznam workshopu, který se uskutečnil 7. 11. 2023.

✅ Právní úprava elektronizace pracovněprávní dokumentace – současný stav

✅ Co (ne)přinese novela zákoníku práce

✅ Které dokumenty lze převést do elektronické podoby

✅ Elektronické podpisy a judikatura

✅ Rizika elektronizace dokumentace

✅ Dlouhodobá archivace elektronických písemností a elektronické pečeti

Lektoři:

✅ JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

✅ doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., vedoucí výzkumný pracovník, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

✅ Jaromír Kuba, IT specialista a soudní znalec


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2023-VÚBP Nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do kvality zajišťovaných pracovních podmínek zaměstnanců s přesahem do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2023–2024.