Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2021 Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR

Pandemie covid-19 zapříčinila ztrátu zaměstnání, pokles příjmu a všeobecně vyšší pracovní nejistotu pro výraznou část pracujících lidí v České republice. V tomto článku se věnujeme četnosti těchto dopadů a také důsledkům pro kvalitu pracovního života.

Martin Štěpánek

Dopady covid-19 nebyly v pracující populaci rozprostřeny rovnoměrně. V podstatě jediná kategorie, kde nejsou v tomto ohledu patrné rozdíly, je pohlaví, kde muži i ženy byli zasaženi do obdobné míry. Z hlediska  věku byli nejhůře postiženi nejmladší a nejstarší pracovníci, kde u první skupiny došlo ve větší míře ke ztrátě zaměstnání nebo poklesu hodin (tato skupina také vykazuje nejnižší celkovou kvalitu pracovního života, nicméně to je dlouhodobě platný trend) a u nejstarších došlo častěji k poklesu příjmu. Pracujícím ve věku 25 až 30 let se naopak nejčastěji naskytla možnost práce z domova a nejčastěji začali využívat nové technologie.