Začínáme s BOZP_duben

Dubnový seminář Začínáme s BOZP

Zveme vás na oblíbený jednodenní seminář s názvem Začínáme s BOZP pod vedením JUDr. Václava Brabce. Motto tohoto semináře zní: „ucelené vědomosti o povinnostech zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců pro zajištění BOZP jsou základním předpokladem prevence rizik a hladkého chodu firmy

Seminář je určen pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik, uchazeče o OZO, vedoucí zaměstnance, majitele firem a zástupce zaměstnanců pro BOZP.

Osnova:

  • právní úprava BOZP
  • právní odpovědnost za zajištění BOZP
  • model činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
  •  identifikace a hodnocení rizik
  •  tvorba dokumentace
  • prověrka BOZP
  • školení
  • státní odborný dozor nad BOZP – kontroly.

Datum: 18. 4. 2023
Čas: 9:00 – 14:30 hod.
Lektor: JUDr. Václav Brabec
Cena: 2 200 Kč + 21 % DPH (2 662 Kč)
Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1, přednášková místnost, 2. patro
Kontaktní osoba: Tereza Štanglerová, e-mail: stanglerova@vubp.cz

On-line přihláška