Evropský týden BOZP 2022

Evropský týden BOZP 2022

U příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který probíhá od 24. do 28. října 2022, si pro vás připravil Výzkumný ústav bezpečnosti práce různé online aktivity, ve kterých si zábavnou formou můžete ověřit své znalosti z oblasti BOZP a PO:

Test BOZP 2022 – Fyzická zátěž i jiná aktuální témata z BOZP

Otestujte své znalosti z oblasti právních předpisů, a to nejen ohledně fyzické zátěže.

Kvíz Napo a BOZP

O Napovi jste již určitě slyšeli, vyzkoušejte, zda o něm víte vše.  Po správném zodpovězení otázek postupujete do slosování o ceny. 

Jste odborníkem na BOZP?

Ve stylu hry Chcete být milionářem se můžete probojovat až na vrchol.

Pojmy z BOZP

Dokážete přiřadit správný výklad ke každému pojmu?

Typy požárů

Rozřaďte jednotlivé hořlaviny do správných kategorií.

 

Ceny do soutěžeAktivity budou prezentovány také na sociálních sítích VÚBP, kde se můžete od středy do pátku zapojit do losovací soutěže o ceny v podobě praktických propagačních předmětů. Ceny do soutěže poskytly EU-OSHA, MPSV a VÚBP.

Na začátku příštího týdne budeme všechny výherce kontaktovat.

Evropský týden BOZP, který se koná každý rok v říjnu (43. kalendářní týden), je nejvýznamnější událostí všech kampaní Zdravé pracoviště pořádaných Evropskou agenturou pro BOZP. Během něj se konají stovky osvětových akcí v celé EU i za jejími hranicemi, které se těší nadstandardní pozornosti médií, což představuje ideální příležitost k zapojení se do kampaně.