Finále 3. ročníku soutěže Bezpečně do prvního zaměstnání

Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce se 29. ledna 2024 konalo finále soutěže s názvem Bezpečně do prvního zaměstnání. Utkali se v něm žáci posledních ročníků oborů zaměřených na stavebnictví. Soutěžní den byl vyvrcholením 3. ročníku osvětové kampaně na podporu zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u budoucích stavařů, kteří zanedlouho začnou vykonávat svou profesi.

Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí a akciovou společností CERVA Group. Cílem organizátorů dlouhodobě koncipované kampaně je poskytovat mladým začínajícím stavařům odbornou oporu před nástupem do zaměstnání nebo zahájením soukromého podnikání.

Během odborně vedených seminářů, které se konaly přímo ve školách, měli žáci možnost prokázat své znalosti o BOZP v písemném testu. Na téma Příprava na vstup do prvního zaměstnání v oblasti BOZP bylo celkem proškoleno 140 žáků.

Devět nejúspěšnějších žáků z celé republiky postoupilo do závěrečného soutěžního kola, které se odehrálo v pondělí 29. ledna v Praze. Ve finále poměřovali soutěžící své znalosti a dovednosti absolvováním písemného testu a ústní zkoušky před komisí složenou z předních odborníků na BOZP ve stavebnictví. Soutěžící obdrželi hodnotné ceny.

  • První místo obsadila Kristína HÁJKOVÁ z VOŠ  a SŠ stavební Vysoké Mýto.
  • Na druhém místě byl Jakub SMÉKAL z Masarykovy střední školy Letovice.
  • Na pomyslné bronzové příčce stanul Petr MACHÁČEK ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod.

Kampaň bude i v dalších ročnících pomáhat učitelům odborných předmětů a mistrům odborného výcviku inovativní formou seznamovat žáky s pravidly bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti. Nově se kampaň zaměří na obory zemědělství a lesnictví.

Webová stránka kampaně: https://prvni-zamestnani.vubp.cz/.

Tisková zpráva