Komise soutěže Lidé a roboti při práci

Hodnotící komise vybrala vítězné práce výtvarné soutěže LIDÉ A ROBOTI PŘI PRÁCI

Aktuálním tématem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v současné době zejména vliv nových digitálních technologií. Nové okolnosti představují výzvu pro každého z nás včetně mladých lidí. Všichni by měli už od dětského věku vnímat, jakou hodnotu má naše zdraví a jak o ně pečovat. K tomu patří zejména zdravý způsob života a prevence nemocí a úrazů. Digitální technologie mají spoustu výhod, ale také jsou s nimi spojené nové postupy a požadavky, abychom při jejich užívání zůstali v bezpečí. Proto se letos mladí lidé v rámci nejnovější výtvarné soutěže pro školní mládež zabývali otázkami kolem digitalizace a jejího vlivu na náš každodenní život.

Digitalizace bude jistě stále více ovlivňovat každodenní život člověka, včetně toho pracovního. Nové technologie sebou určitě přinesou nové možnosti ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti zaměstnanců, ale zároveň i nová rizika. Nové technologie nemůžou zcela zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, jsou to pouze nástroje k jejímu zvýšení a při jejich nesprávné aplikaci můžou naopak některá bezpečnostní a zdravotní rizika zvýšit, a to například v oblasti psychosociálních rizik. Je tedy zapotřebí se problematikou digitalizace v BOZP intenzívně zabývat, a předcházet tak významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovištích vzniknout.

Komise soutěže Lidé a roboti při práci

Celostátní výtvarnou soutěž LIDÉ A ROBOTI PŘI PRÁCI vyhlásil v lednu 2024 Výzkumný ústav bezpečnosti práce jako součást evropské kampaně Zdravé pracoviště pod názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku. Nad soutěží, kterou podporuje Evropská agentura pro BOZP v Bilbau, převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce, Českomoravskou konfederací odborových svazů a společností CERVA Group. Mladí umělci soutěžili ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Pro hodnotící komisi nebylo lehké vybrat ze 404 výtvarných prací ty nejlepší a stanovit vítěze. Podařilo se, a nejpovedenější obrázky byly vybrány.

Pro úspěšné autory jsou připraveny hodnotné ceny. Slavnostní předání cen proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 14. května 2024.

Více informací o soutěži je možné najít na adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.