Humanitární dialog Evropské komise

Ve dnech 21. až 23. března 2022 proběhla rozsáhlá online akce Humanitární dialogy, pořádaná Evropským humanitárním fórem pod záštitou Evropské komise s předsednictvím Francie. Česká republika, jako následující předsednická země, organizovala sekci Snižování rizik katastrof v kontextu fragility společnosti a klimatické změny, které se jako přednášející a diskutující zúčastnil také prof. Pavel Danihelka, reprezentující Platformu snižování rizik katastrof ČR, jejímž je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., členem.

Diskuse dospěla ke shodě, že ke snížení zranitelnosti společnosti a k přechodu od reaktivního k proaktivnímu řešení je nutný přístup založený na koordinovaném úsilí všech aktérů, kteří pracují napříč vztahem humanitární spolupráce a rozvoje.