HR Excellence in research

Implementace Akčního plánu a Strategie HRS4R

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je od prosince 2021 držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award), které uděluje Evropská komise.

Principy ukotvené v Chartě a Kodexu tvoří základ tzv. Strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, The Human Resources Strategy for Researchers). Implementace Strategie HRS4R zahrnuje víceúrovňové kroky a trvá několik měsíců. Prvním krokem je analýza, která zmapuje nedostatky a sestaví konkrétní plán zlepšení. Poté pozve Evropská komise externí odborníky z jiných evropských výzkumných organizací k hodnocení a monitorování postupných implementačních fází. Instituce, které tuto strategii úspěšně absolvují, následně obdrží ocenění HR Award, a je identifikována jako excelentní pracoviště v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Za 24 měsíců od udělení ocenění je provedeno střednědobé hodnocení a posléze je instituce hodnocena každé tři roky.

Tým odborníků z VÚBP průběžně plní jednotlivé fáze dílčích projektů, které jsou obsaženy v Akčním plánu a Strategie HRS4R 2020−2022 (stav k 30. 9. 2022).   

Získání ocenění HR Award znamená pro instituci zvýšení kvality péče o lidské zdroje, zvýšení prestiže a atraktivity, mezinárodní uznání či bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů

Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je dnes považováno za mezinárodní standard kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Logo HR ESCELLENCE IN RESEARCH je pečetí kvality, která potvrzuje, že jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.