Informační zdroje VÚBP #1 – BOZPinfo.cz

Letní informační seriál zahájíme naším nejstarším a nejkomplexnějším informačním zdrojem, který informuje o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Letos je to již 20 let, kdy jsme vám představili první verzi tohoto portálu.

Oborový portál věnovaný problematice BOZP je zaměřený na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Hlavním cílem BOZPinfo je aktuálně informovat o novinkách z oboru a poskytovat uživateli přehled informačních zdrojů z oblasti BOZP.