BOZP v číslech a grafech

Informační zdroje VÚBP #11 – BOZP v číslech a grafech

Webový portál BOZP v číslech a grafech nabízí vybrané datové zdroje ČR související s BOZP a pracovními podmínkami pro osvětovou a preventivní činnost zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů a odborníků v oblasti BOZP. Portál má za cíl usnadnit orientaci v datech a umožnit rychlou informaci o požadovaných ukazatelích BOZP.

Webový portál BOZP v číslech a grafech