Informační zdroje VÚBP #2 – Encyklopedie BOZP

Odborná online encyklopedie slouží jako nástroj pro orientaci v terminologii oboru BOZP a souvisejících oblastech. Zároveň slouží také jako překladový slovník. Encyklopedie BOZP je užitečným nástrojem pro organizace, odborníky a studenty, kteří se problematikou BOZP zabývají nebo se do jejich činnosti tato oblast promítá.

Rozsáhlý obsah oboru BOZP je nově rozčleněn do 8 tematických skupin, tzv. portálů:

V současnosti představuje Encyklopedie BOZP specifickou (národní) verzi webové platformy Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) s názvem OSHwiki pro všechny, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti.