Informační zdroje VÚBP #4 – BOZP KRAJE

Webová aplikace BOZP KRAJE využívá volně dostupných otevřených datových sad (opendata), které jsou zpracovány v lokálním datovém katalogu, a umožňuje jejich vizualizaci ve formě různých tematických dashboardů. Dashboardy zpracovávají statistická data z oblasti BOZP, a to jednak na úrovni celé ČR, ale také na úrovni jednotlivých krajů ČR. Jedná se především o pracovní úrazovost, nemoci z povolání, inspekční činnost atd. Vizualizovaná data poskytují uživateli komplexní statistickou informaci pro dané geografické oblasti. Data mohou uživatelům sloužit jako podkladový materiál při tvorbě různých strategických dokumentů, které řeší problematiku BOZP v praxi.

 

Webová aplikace BOZP KRAJE