Informační zdroje VÚBP #8 – Ergonomické stresory

Webová aplikace Ergonomické stresory umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuálních prvků analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory. Základem této aplikace je interaktivní kniha Ergonomické stresory pod kontrolou.

Ergonomické stresory